Mọi chi tiết xin liên hệ địa chỉ email dưới đây: info@missvietnamnewworld.com

2018
Nguyễn Thị Huyền Linh
view more
Nguyễn Thi Hiếu Hòa
view more
Phạm Thị Út Quyên
view more
Nguyễn Hồng Anh
view more
Trương Thị Bích Thuận
view more
Nguyễn Thị Lệ Xuân
view more
Mã Thị Hồng Phúc
view more
Hà Thị Ly
view more
USA
Lâm Diệu Kim Hạnh
view more
USA
Sarah Thien Le
view more
USA
Jodie Lu
view more
USA
Thach Thi So Phiep
view more