Thí sinh đăng ký tại đây
*Ảnh chân dung
*Ảnh toàn thân
Ảnh khác
Ảnh khác
Ảnh khác
Tôi tự xét thấy mình đủ điều kiện để đăng ký tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới 2018 do Báo Tự Do Vancouver Newspaper tổ chức. Tôi cam kết những nội dung đã khai trong phiếu đăng ký dự thi là đúng sự thật, và tuân thủ đúng theo các điều lệ và tất cả nội dung, quy định do ban tổ chức ban hành.