MISS MS VIET NAM NEW WORLD2019
Miss Popular Vote 2019 Updating
TOP VOTE

Các bước bình chọn “ Miss VietNam New Word”

1. Bấm nút “ Vote Now”.

2. Nhấn "Facebook Login" để sử dụng tài khoản facebook của bạn để bỏ phiếu.

3. Nhấn nút "SUBMIT" để xác nhận một lần nữa.

4. Sau khi bình chọn cửa sổ pop –up sẽ xuất hiện xác nhận đã bình chọn xong.

5. Một tài khoản Facebook chỉ có thể bỏ phiếu một lần duy nhất.

Nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản để bỏ nhiều phiếu, bạn sẽ  nhận được thông báo không chấp nhận.

2019

Alert

Data Updating... Please come back later